Privatlivspolitik

Som dataansvarlig er PKA Ejendomme forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig. Find vores kontaktoplysninger neden for, og læs mere om dine rettigheder her.

Om os

PKA Ejendomme
Tornerosevej 127 A, 1. sal
2730 Herlev
Tlf. 87 80 09 00

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en databestyttelsesrådgiver (DPO). Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via persondata@pka-ejendomme.dk.

Dine rettigheder med hensyn til persondata

Du har generelt disse rettigheder:

 • Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigtsret).
 • Du har ret til at få rettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger.
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, de blev indsamlet til.
 • Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning af behandling af data.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.
 • Du har ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet (dataportabilitet).
 • Du har ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, uden at det berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.
 • Du har ret til at få oplyst kilden til oplysningerne – dvs. hvem der har leveret oplysningerne til pensionskassen.
 • Du har ret til at få oplyst, om der ligger et lovkrav til grund for indsamling og behandling af oplysningen. Herunder også hvad konsekvensen vil være, hvis ikke oplysningerne afgives.
 • Du har ret til at få oplyst, om der foretages automatiserede afgørelser.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet.
 • Der kan være knyttet betingelser og begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er fx ikke sikkert, at du har ret til at få oplysninger slettet, hvis vi fortsat har behov for at kunne behandle dem. Det afhænger af de konkrete omstændigheder.